Kontonummeret til gruppa er 32602204447. Betalinger for arrangementer skal merkes med navn, enhet og arrangement. 

Organisasjonsnummeret vårt er: 886920172