Oppdagerne går i 1-2. klasse og har møte hver onsdag 17.30-19.00. De er som oftest i Zulu i vagleskogen, men kan variere alt etter aktivitet. I oppdageren er det mange praktiske aktiviteter der du blir kjent med naturen, speiderbevegelsen, håndtering av kniv, leker og man lærer om verdenen vi lever i. Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende en mail til oppdager@gandspeiderne.no.