Vandrerne går i 5-10. klasse, og har møter hver tirsdag kl. 18.00-20.00. Møtene har stor variasjon og speiderne har stor påvirkningskraft i hva som blir gjort på møtene og hvordan møtene blir gjennomført. Patruljesystemet fører til at du lettere får nye venner, fordi fire til syv personer jobber mye sammen for å løse oppgaver på møtene, på leir eller på tur. Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende en mail til vandrer@gandspeiderne.no